Electro acupunctuur volgens Voll (EAV) 

Electro acupunctuur is een natuurlijke behandelwijze om de balans van het lichaam te helpen herstellen. Het is een natuurlijke en veilige manier om het lichaam de juiste signalen en prikkels te geven om het zelfherstellend vermogen aan te spreken. De behandelwijze is gebaseerd op kennis van acupunctuur, homeopathie en reguliere geneeskunde en is geschikt voor zowel volwassenen als kinderen en baby's. Bij het meten worden er op een acupunctuurpunt trillingen opgevangen. Met behulp van testampullen kan vastgesteld worden of er bijvoorbeeld sprake is van een infectie. Omdat de frequenties van organen, het hormoonsysteem, bacteriën, schimmels en virussen getest worden, kan er langs deze weg snel worden bepaald waar verstoringen in het lichaam zitten. 
 
In principe kunnen alle klachten behandeld worden met behulp van electro acupunctuur. Veel behandelde klachten zijn: 
- (chronische) vermoeidheid
- allergieën en overgevoeligheden
- hoofdpijn
- spier -en gewrichtsklachten 
- darmklachten
- hormoonstoringen/ menstruatieklachten
- emotionele storingen zoals angsten en depressies
- virussen en bacteriën
- menstruatie- en overgangsklachten
- eczeem en andere huidproblemen
- klachten na vaccinaties

EAV komt nooit in de plaats van reguliere zorg, maar is een aanvulling hierop.

De behandeling

Tijdens het consult wordt het gehele lichaam doorgemeten, inclusief alle organen, de energie en de weerstand. Ook wordt gemeten of er een tekort is aan vitamines of mineralen en of er wellicht sprake is van een intolerantie (soms ook allergie) voor bepaalde voeding, stoffen of middelen. Dit kan ook al bij baby’s.

De cliënt houdt een elektrode vast waardoor een zeer lage stroom wordt aangevoerd. Op een acupunctuur – meetpunt op de hand of de voet worden vervolgens afwijkingen van de standaardwaarden opgespoord. Met behulp van electro acupunctuur worden oorzaken van klachten opgespoord en vervolgens behandeld. De klachten zijn vaak veroorzaakt door bacteriën, virussen, schimmels en parasieten. Ook schadelijk stoffen zoals insecticiden, kleur- en verfstoffen, medicijnresten, antibiotica, vaccinaties en amalgaam (gebitsvullingen) kunnen klachten tot gevolg hebben. Andere veroorzakers van klachten zijn o.a. hevige emoties, spanning/stress en straling van elektrische apparaten. Vaak ligt de oorzaak in het verre verleden en zijn patiënten afhankelijk van medicijnen die vaak slechts de symptomen bestrijden. Electro acupunctuur kan het evenwicht herstellen zodat de klachten verdwijnen of verminderen. 

Ontstoren van vaccinaties

Na een vaccinatie kunnen er bijwerkingen optreden.  Bijvoorbeeld koorts, hoofdpijn,  hersenvliesontsteking, vermoeidheid, diarree, ontroostbaar huilen, hoofdpijn, gewrichtspijn.  Dit komt door de hulpstoffen in een vaccin die toegevoegd worden om het vaccin langer houdbaar te houden. Hulpstoffen die worden toegevoegd zijn o.a. aluminium, kwik, anti-biotica, en conserveermiddelen in het vaccin. Dit zijn toxische (giftige stoffen). Met een ontstoringskuur proberen we de bijwerkingen te reduceren en het lichaam te ontgiften van de vaccinatiereacties die ontstaan zijn. Bij de behandeling wordt het vaccin gepotentiëerd (verdund), en toegediend. De geneesmiddelen bestaan uit granules (kleine suiker bolletjes) die men een half uur voor of na het eten weg laat smelten onder de tong. Ontstoren gebeurt vaak met uitscheidingsreacties zoals zweten, sterk ruikende urine, vermoeidheid, verdriet, overgeven, lichte koorts. Dit is een goed teken: dit is een reactie van jouw lichaam om de afvalstoffen kwijt te raken. De werking van het vaccin blijft echter wel behouden.