Onderwijsondersteuning

Omdat ik als geen ander weet hoe lastig het soms voor een kind kan zijn om in een klas van 30 leerlingen op te letten en precies te weten wat je moet doen en wanneer, bied ik ook begeleiding aan kinderen die hier moeite mee hebben. Als 'Shadow' zit ik letterlijk naast het kind in de klas om het kind te begeleiden waar nodig. Dit kan hulp bij het focussen op de les zijn, maar ook hulp bij bepaalde vakken die lastig zijn voor het kind. 
 Het kind werkt met mij aan de doelen die vooraf opgesteld zijn om bijvoorbeeld de instructie beter op te pakken, de sociale zelfredzaamheid te vergroten of bepaalde schoolse vaardigheden aan te leren. Daarnaast wordt ook de leerkracht hierbij ontlast. Het uiteindelijke doel hiervan is dat het kind het zelf stap voor stap leert te doen.

Daarnaast bied ik ook begeleiding aan leerlingen met leerproblemen op welk vakgebied dan ook. Dit kan individuele begeleiding zijn, maar dit kan ook in een groepje.